Oznámení o ukončení ubytování na ubytovně v ulici Kodádkova č. 15

Stáhnout oznámení

portrait
Městské hospodářství Vodňany spol. s r.o. bylo založeno v roce 1998 městem Vodňany, které je jeho 100% vlastníkem. Hospodaří na pronajatém majetku města a spravuje majetek města na mandátní smlouvu. Městské hospodářství řídí jednatel společnosti a je tvořeno správním střediskem a šesti samostatnými středisky:
  • Správa bytových a nebytových prostor
  • Městské rybářství
  • Městské lesy
  • Technické služby
  • Víceúčelová hala
  • Ubytovna
Orgány společnosti
  • Valná hromada - rada města
  • Dozorčí rada - občané města jmenovaní valnou hromadou
Statutární zástupce

Ing. Ľudovít Brehovský - jednatel společnosti
tel.: 606 61 21 25

Městské hospodářství Vodňany, spol. s r.o.
nám. Svobody 3
389 01
IČO: 25183222
DIČ: CZ 25183222
   778 526 894
mhvodnany@mhvodnany.cz