Provoz
   
   
   
   
Ceník služeb
Služba Cena
Poplatek za hrob 360 Kč / 10 let
Poplatek za dvojhrob 720 Kč / 10 let
Poplatek za urnový háj, kolumbárium 360 Kč / 10 let
Jednorázové použití smuteční síně na jeden pohřeb 600 Kč
Použití chladicího zařízení za 1 den (do tří dnů) 200 Kč
Použití chladicího zařízení za každý den nad tři dny 150 Kč