MĚSTSKÉ LESY
Komplexní hospodaření na lesním majetku města dle lesního hospodářského plánu a zákona o lesích a předpisů souvisejících. Městské lesy spravují 270 ha lesních pozemků. Největší celek leží západně od města Vodňany za obcí Pražák o rozloze cca 180 ha. Další větší celek leží v části Vodňanských Svobodných Hor o velikosti 24 ha, další lesy se nacházejí za rybářskou školou cca 26 ha. Ostatní lesy se nacházejí v okolí rybníků Malý a velký Černoháj, Bukový a Dřemlínský o celkové rozloze 20 ha, dále u obcí Křtětice, Čavyně a Chelčice Lesní majetek se nachází v přírodní lesní oblasti LO 12 – Předhůří Šumavy a Novohradských hor cca 64 ha a v přírodní lesní oblasti LO 15 – Jihočeské pánve (Českobudějovická pánev) cca 206 ha.

Městské lesy provádí tyto práce
  • Pěstební činnost (zalesňování, péče o kultury, prořezávky, úklid těžebních zbytků)
  • Těžební činnost (těžby obnovní, výchovné a nahodilé)
  • Prodej dřevní hmoty
  • Údržba lesní odvozní sítě
  • Údržba meliorační sítě v lesních porostech
  • Správa a údržba budov a cest sloužících lesnímu hospodářství
  • Posilování rekreační funkce lesa (údržba turistických cest, informační značení a liniové výsadby)
  • Zalesňování neproduktivních zemědělských pozemků
  • Certifikace dřevní hmoty (PEFC)
  • Samovýroba palivového dřeva

Zastoupení z hlediska lesních vegetačních stupňů

Lesní vegetační stupeň Nadmořská výška Průměrná teplota Roční srážky Vegetační doba Výměra
  m. n. m °C mm dny nad 10°C ha
bukodubový 350 – 400 7,5 – 8,0 600 – 650 160 – 165 95
bukodubový 400 – 550 6,5 – 7,5 650 – 700 150 – 160 106
bukový 550 - 600 6,0 – 6,5 700 - 800 140 - 150 69

Ekologické řady

Živná – 54%, kyselá – 31%, oglejená – 8%, podmáčená – 5%, jasanová – 1%, extrémní – 0,5%, javorová – 0,5%

Maximální celková decenální výše těžeb je stanovena na 12.700 m^3. Což znamená 1.270 m^3 ročně.

portrait