nám. Svobody 3

389 01 Vodňany

SPRÁVNÍ STŘEDISKO

Správní jednotka zajišťuje provoz Městského hospodářství. V rámci dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací je pravidelná spolupráce s úřadem práce Strakonice.
  • Výměna popelnic
  • Objednání a vyvezení septiků
  • Vybírání stanoveného nájemného za hrobová místa a za služby spojené s užíváním hrobového místa
  • Evidence plateb za hrobová místa
  • Smlouvy na nová hrobová místa
Městské hospodářství Vodňany, spol. s r.o.
nám. Svobody 3
389 01
IČO: 25183222
DIČ: CZ 25183222
   778 526 894
mhvodnany@mhvodnany.cz