15. 4. 2021

OPERAČNÍ PROGRAM RYBÁŘSTVÍ 2014-2020

  2.6 Opatření pro posílení konkurenceschopnosti podniků akvakultury

Hlavním cílem programu je podpořit konkurenceschopnost rybářských podniků.

Program je spolufinancován Evropskou unií.

 

15. 4. 2021

Výroční zpráva 2020

 

Stáhnout dokument

 

17. 3. 2021

Valná hromada 12. 4. 2021

 

Stáhnout dokument

 

Výlovy jaro 2021
Záhorský úterý 16. března
Doktorovský čtvrtek 18. března
Hluboký úterý 23. března
Nový čtvrtek 25. března
V. Outrata úterý 30. března
Námětek čtvrtek 1. dubna
M. Outrata středa 7. dubna
Zámecký pátek 9. dubna
Loviště úterý 13. dubna
Kohoutovský čtvrtek 15. dubna
10.4.2019

Výroční zpráva za rok 2019

 

Stáhnout dokument

 

3.7.2017

Společnost Městské hospodářství Vodňany, spol. s r.o. informuje veřejnost, že se nám podařilo získat podporu na individuální projekt - Zařízení pro přepravu živých ryb, reg.č.: CZ.10.2.102/2.2/1.0/16_005/0000228, předložený v rámci Operačního programu Rybářství, s dotací z Evropského námořního a rybářského fondu. V rámci projektu byly pořízeny bedny pro přepravu živých ryb, kontejnerový návěs a kontejner a také přívěs pro přepravu obilí a krmných směsí pro ryby. Věříme, že pořízená technika bude významným příspěvkem ke zlepšování konkurenceschopnosti společnosti, zajištěním dobrého stavu ryb při jejich přepravě, dobrých podmínek pro jejich chov a v neposlední řadě k bezpečnosti zaměstnanců společnosti.