Oznámení o ukončení ubytování na ubytovně v ulici Kodádkova č. 15

Stáhnout oznámení

21.6.2019

Pronájem nebytových prostor na autobusovém nádraží ve Vodňanech

 

Městské hospodářství Vodňany s.r.o. vypisuje výběrové řízení na pronájem nebytových prostor sloužících k podnikání na autobusovém nádraží ve Vodňanech

Stáhnout dokument

 

18.4.2019

Oznámení ubytovaným osobám (ubytovna Kodádkova 15)

 

Oznámení o ukončení ubytování na ubytovně v ulici Kodádkova č. 15

Stáhnout oznámení

 

10.4.2019

Výroční zpráva za rok 2018

 

Stáhnout dokument

 

24.4.2018

Výroční zpráva za rok 2017

 

Stáhnout dokument

 

3.7.2017

Společnost Městské hospodářství Vodňany, spol. s r.o. informuje veřejnost, že se nám podařilo získat podporu na individuální projekt - Zařízení pro přepravu živých ryb, reg.č.: CZ.10.2.102/2.2/1.0/16_005/0000228, předložený v rámci Operačního programu Rybářství, s dotací z Evropského námořního a rybářského fondu. V rámci projektu byly pořízeny bedny pro přepravu živých ryb, kontejnerový návěs a kontejner a také přívěs pro přepravu obilí a krmných směsí pro ryby. Věříme, že pořízená technika bude významným příspěvkem ke zlepšování konkurenceschopnosti společnosti, zajištěním dobrého stavu ryb při jejich přepravě, dobrých podmínek pro jejich chov a v neposlední řadě k bezpečnosti zaměstnanců společnosti.