Stožická

389 01 Vodňany

TECHNICKÉ SLUŽBY

Rozpis akcí...
Ceník služeb...

Technické služby jsou zaměřeny především na úklid města, opravy komunikací a chodníků, správy majetku města a další služby pro město. V rámci vytížení mechanizace poskytují níže uvedené služby pro občany a organizace.

 • Zemní práce
 • Práce s vysokozdvižnou plošino
 • Vyvážení septiků
 • Zametání speciálním zametacím strojem
 • Oprava a údržba komunikací
 • Zajištění chodu věžních hodin
 • Provoz a údržba veřejného osvětlení
 • Čištění města
 • Zimní údržba komunikací
 • Běžné opravy dopravního značení
 • Kácení a zdravotní prořez stromů, náhradní výsadba a údržba výsadby
 • Řez živých plotů
 • Výsadba a údržba květinových záhonů
 • Likvidace plevelů, včetně likvidace herbicidním přípravkem
 • Úprava terénů
 • Zametání speciálním zametacím strojem
 • Opravy, údržba a montáž laviček
 • Opravy, údržba dětských hřišť a zařízení, doplňování a výměny písku v pískovištích
 • Běžná údržba okolí kapliček
 • Běžná údržba a zajištění funkce studen, fontán a kašen
 • Jarní čištění uličních vpustí
 • Odvoz odpadových vleků
 • Úklid autobusových zastávek
 • Výměna popelnic
 • Zajištění provozu a správy hřbitova
 • Novoroční úklid náměstí a okolních ulic
 • Běžná údržba mostů a můstků
 • Veřejné osvětlení
Služby pro občany a organizace
 • Zemní práce
 • Práce s vysokozdvižnou plošinou
 • Vyvážení septiků
 • Zametání speciálním zametacím strojem
 • Výměna popelnic
 • Objednání a vyvezení septiků
 • Vybírání stanoveného nájemného za hrobová místa a za služby spojené s užíváním hrobového místa
 • Evidence plateb za hrobová místa
 • Smlouvy na nová hrobová místa
portrait
 • Vedoucí střediska
 • Vlastimil Vondrys
 •   724 181 399
 •    vondrys@mhvodnany.cz
portrait
 •   
 • Servisní technik
 • Jiří Jiran
 •    603 245 956